Henrik Wahlström

Brinner för ett inkluderande samhälle

Henrik Wahlström håller personliga föreläsningar som ger tips kring hur vi bättre kan kommunicera runt psykisk ohälsa. För att stötta andra människor med olika psykiatriska tillstånd startade han kampanjprojektet Uppochner. Med ökad acceptans går det att uppnå en sundare syn på psykisk ohälsa i samhället, i hemmet och på arbetsplatsen. Han föreläser nu för medieföretag, kommuner, högskolor, kyrkor, studentkårer, sjukhus och mycket mer.

Om Henrik Wahlström

Regissör och ambassadör för Mind

Henrik Wahlström har lång erfarenhet av TV-branschen som regissör och creative director. År 2008 fick han diagnosen bipolär sjukdom, vilket blev startskottet för en ny livsbana. För att stötta andra människor med utbrändhet, stress och NPF-diagnoser startade han kampanjprojektet Uppochner, en webbshop där överskottet delas ut till organisationen Mind. Henrik är också ambassadör för Mind, en organisation som arbetar för att skapa psykiskt välbefinnande för alla människor.

Trots sin kroniska sjukdom har Henrik Wahlström lyckats skapa sig själv ett bra liv. Hans ambition är att alla ska nå ett bättre psykiskt mående genom förbättrad kommunikation och en mer sund syn vad gäller psykisk ohälsa. Han föreläser nu för medieföretag, kommuner, högskolor, kyrkor och studentkårer. Syftet med Henrik Wahlströms gärning är att visa på att psykiska sjukdomar inte behöver definiera livet, varken på arbetsplatsen, i hemmet eller i övrigt.

Henrik Wahlström levde länge med bipolär sjukdom utan att våga berätta. Nu pratar han öppet på sitt Instagramkonto och i föreläsningar om sin diagnos samt generellt om psykisk ohälsa.

Föreläsning

Henrik Wahlström som föreläsare och moderator

Henrik Wahlström är producent, regissör och känd Instagramprofil. Tolv år efter att han diagnosticerats med bipolär sjukdom gick han ut med ett inlägg till sina många följare där han berättade om sin sjukdom. Det var en komma ut-process där Henrik lovade sig själv att aldrig mer förneka sin sjukdom inför omvärlden. Han håller nu föreläsningar där han talar om hur samhället blir allt bättre på att prata om NPF-diagnoser, stress och utbrändhet, men det finns fortfarande ett stigma kring psykisk ohälsa. Henrik brinner för att skapa en bättre kommunikation kring ämnet och har därför skapat kampanjen Uppochner. Han håller nu föreläsningar där han talar om hur samhället blir allt bättre på att prata om psykiska problem av olika slag, men det finns fortfarande ett stigma som behöver motverkas. Under föreläsningarna får du också veta mer om hur anhöriga kan hantera bipolär sjukdom och vad vi vinner på att vara öppna med vårt mående. Henrik är också en erfaren konferencier och moderator och kan skapa en positiv och trygg atmosfär vid medie- och TV-evenemang.

Att leva med bipolär sjukdom

I den här föreläsningen får du ta del av:

  • Vad bipolär sjukdom innebär.
  • Henriks egen resa med sjukdomen och hur han har hittat sätt att leva med det.
  • Om hur du som anhöriga kan agera.
  • Om vad vi har att vinna på att tala öppet om hur vi mår.
  • Om Henriks projekt med att jobba mot stigmatisering och trygghet för personer med diagnoser.

Längd: 60 min + frågestund.

Boka en viktigt och inspirerande föreläsning med Henrik redan idag, kontakta av dig till oss på Athenas!

Moderator & konferencier

Henrik är en erfaren moderator och konferencier som kan tillföra värdefulla insikter, inspiration och professionalitet till ditt evenemang!

  • Med sin omfattande erfarenhet från tv-branschen som creative director och regissör, har Henrik en unik insikt och förståelse för tv- och medieevenemang.
  • Hans personliga erfarenhet av psykisk ohälsa ger en djupare dimension och ökar medvetenheten kring ämnet.
  • Han är anpassningsbar och inkluderande i sin kommunikation, vilket skapar en trygg och positiv atmosfär på evenemanget.

Inspirerande referenser:

Henrik Wahlström som talare

Henrik är en väldigt enkel föreläsare att jobba med från ax till limpa. Vi hade honom under Media Mind Week hos oss på FMG och det var verkligen en oerhört givande timma som han bjöd på. Jag tror jag talar för alla när jag berättar att vi alla verkligen lärde oss något, och han blandar allt ifrån samhällsfrågor, sin egen historia och stora slängar av humor. Allt som allt var det en fantastiskt trevlig och ögonöppnande föreläsning och jag kommer garanterat infinna mig på flera inom snar framtid!

Victor Christophe

Content manager

Vi anlitade Henrik Wahlström som föreläsare under temamånaden Psyklyftet, vars syfte är att öka kunskap och psykisk hälsa och minska stigma kring psykisk ohälsa. Henrik var professionell och tillmötesgående i kontakten inför genomförandet. Som talare är Henrik lätt att lyssna på, med blandning av humor och allvar håller han intresset uppe. Henrik har även en förmåga att hålla balansen mellan egna erfarenheter och fakta, vilket gör att det han förmedlar faktiskt ökar öppenheten om psykisk hälsa i en bredare bemärkelse och inte enbart är en gripande personlig berättelse

Kerstin Delefelt

Social hållbarhetstrateg

Henrik engagerade vår publik genom att varva personliga berättelser, insikter och fakta med både svärta och humor i en välbalanserad föreläsning. Henrik som föreläsare är avslappnad och generös, men samtidigt allvarsam och bra på att synliggöra sina erfarenheter och sin kunskap kring att leva med psykisk ohälsa. Han använder humor för att belysa både fenomen både i samhället och i mänskliga beteenden, som gör det lätt att ta till sig hans budskap.

Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig

Bok

Uppochner: En överlevnadshandbok för bipolär sjukdom

Livet går upp och ner för alla, men för den som lever med bipolär sjukdom är ofta topparna högre och dalarna djupare. Som bipolär gäller det att hitta sätt att balansera i mitten. Här kommer en överlevnadshandbok för hur du lättare ska kunna hitta den balansen, det är en guidebok med hopp och konkreta tips.

Henrik Wahlström förmedlar kunskap om sjukdomen, och om alla känslor en diagnos kan väcka hos den som fått en diagnos, samt delar med sig av verktyg på hur man kan underlätta för sig i det dagliga livet. Som anhörig får du en djupare förståelse och praktiska tips på hur du kan stötta. Han skriver boken tillsammans med Katrin Skogberg Wirén, överläkare och ordförande i Svenska sällskapet för bipolär sjukdom, som bidrar med ett medicinskt perspektiv.

Uppochner

Symbolen

Talar om att bäraren har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa, och kan fungera som en slags pridesymbol. Dels visar man stöd för den som kämpar, men också visa för dem som hemlighåller en diagnos att de har allierade omkring sig som skulle ta nyheten på ett bra sätt om de vill berätta.

Symbolen har spridits oerhört snabbt i alla möjliga nivåer i samhället, och min förhoppning är att den ska hjälpa människor att inte tiga i så många år som jag gjorde.


The Ups and downs symbol

Means that the wearer either lives with or has an open and accepting attitude to mental illness and various diagnoses. Read more at uppochner.nu

Kontakt

Kontakta Henrik Wahlström - föreläsare och kreatör

Vill du att Henrik Wahlström ska inspirera din organisation med sin föreläsning om vad bipolär sjukdom innebär för anhöriga och de som drabbas? Här får du veta mer om vad vi kan vinna på att tala öppet om vårt mående och hur vi kan arbeta för att förbättra samhället för personer som har diagnoser.